Välkommen till FOU nu

Lärande och utveckling är en medveten handling som sker här och nu, inte i en kurslokal på en speciell tid; Därav vårt namn: FOU (forskning och utveckling) nu. FOU nu ägs av Stockholms läns landsting samt de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Kärnan i FOU nu:s arbete är att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i det vardagsarbete som sker inom vård och omsorg. Vi måste våga ompröva våra rutiner och metoder för att bli bättre, och det måste ske nu.

Brukar- och patientnära forskning och utveckling skapar mervärde för personer med funktionsnedsättning och för äldre personer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. En viktig utmaning är att få ungdomar att vilja utbilda sig och arbeta inom äldreområdet. Därför samarbetar FOU nu med lokala universitet och högskolor. En kunskapsbaserad och utvecklingsinriktad vård och omsorg gör det till en mer attraktiv arbetsplats.

FOU nu är verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde och utifrån vårt uppdrag bedriver vi fortlöpande forskning, följer den internationella utvecklingen inom området, bidrar till evidensbaserad vård och omsorg genom stöd till implementering och samverkar med praktiken, akademin och patient- och brukarorganisationer.