Samarbete

Image

Har du en idé kring hur du kan utveckla din verksamhet eller ditt arbetssätt som kan vara till nytta för den äldre personen eller personer med funktionsnedsättning?

FOU nu strävar efter att samarbeta med både privata och offentliga aktörer med fokus på våra målgrupper. Du kanske har några intressanta idéer till projekt och beröringspunkter? Hör av dig till oss!

FOU nu vill inte begränsa sig till den verksamhetsvärld som vi själva befinner oss i, utan samarbetar gärna med andra verksamheter och ser ett stort värde i att arbeta tvärprofessionellt. Vi strävar efter ett ökat samarbete mellan näringsliv, akademi samt vård och omsorg.

FOU nu kan erbjuda stöd och handledning till nya och pågående projekt och/eller förändringsarbeten. Vi samarbetar med brukar- och patientorganisationer, men också med FoU-verksamheter inom motsvarande verksamhetsområden, som t.ex.:

 • FoU Seniorium (nordöstra Stockholms län)
 • Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, ARC/KI
 • FoUU-enheten Tiohundra
 • Nestor FoU-center
 • IFO Nordväst
 • FoU Välfärd

För att säkra tillgången till forskning och ny kunskap, nya infallsvinklar och alternativa tankegångar finns samarbete med ett fler tal högskolor och universitet:

 • Karolinska Institutet, KI
 • Arkitekthögskolan, Kungliga Tekniska högskolan, KTH
 • Röda Korsets högskola, RKH
 • Stockholms Universitet, SU
 • SCORE, Stockholms Universitet och Handelshögskolan
 • Centrum för allmänmedicin, CeFam
 • Svenskt DemensCentrum
 • ARC
 • Ersta Sköndal högskola