Publicerat

Löpande publiceras rapporter och artiklar här. Kontakta gärna oss för mer information.

Rapporter

Det är viktigt att dokumentera förändringar och nya kunskaper så de kan föras vidare ut bland våra medarbetare inom äldreområdet. Att lära sig planera sin tid och löpande dokumentera är också en viktig del för den personliga utvecklingen. Många projekt kommer att resultera i en rapport, dessa  publiceras här.

Artiklar

Utrymmet är avsett för publicerade artiklar.