Hur uppnår vi förändring?

Resultatet av vårt arbete ska komma den äldre personen till del. För att lyckas med det använder vi oss av en medveten strategi. I den lägger vi starkt fokus på att våga tänka nytt, där varje enskilt steg i projektupplägget syftar till att kunna implementera resultaten inom äldreomsorg och äldrevård. Allt till förmån för vår slutkund: den äldre personen. Resultatet av vårt arbete klär sig nämligen bäst när de inte endast står i bokhyllan.

 

Häng på — läs mer! Förändring pågår!