Regional samverkan

En nyckelaspekt av FOU nu:s arbetssätt är samverkan och sökandet av synergieffekter, mellan FoU:er, centrumbildningar, kompetenscentra och regionala nätverk. Genom länsövergripande samarbete och samverkan kan vi uppnå mer än varje enhet kan för sig.

”Regional samverkan” består av följande delprojekt:

Stärkt regional samverkan för Forskning, Utveckling, Utbildning avseende funktionshinderfrågor i Stockholms län

Ett exempel på länsövergripande samverkan utgår från forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län. De har bildat ett nätverk och ställt sig frågan: Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de forsknings-resultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning?

Som avstamp för regionperspektivet på funktionshinderfrågor planeras en konferens, preliminärt under hösten 2020.

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.

Utveckling av Regionala Samverkans och Stödstrukturer samt synergier i kunskapsstyrning kommun och region

FOU nu är en del av Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS. Syftet med RSS är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Under 2020 sker fortsatt utveckling av RSS samt synergier i kunskapsstyrning kommun och region.

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av Covid-19, med försenade tidsplaner och inställda eller flyttade möten som följd. För mer information om aktuellt projekt, kontakta relevant kontaktperson.