Om webbplatsen

Denna webbplats innehåller övergripande information om FOU nu:s verksamhet. Vi har tagit hänsyn till de aspekter, riktlinjer och standarder som finns för webbplatser inom offentlig sektor, så även policies för kommunikation, användbarhet, tillgänglighet och informationssäkerhet.

Givetvis strävar vi efter att webbplatsen ska fungera för så många grupper som möjligt. Med tillgänglighet avses hur tillgänglig en webbplats är för olika typer av användare samt hur tillgänglig den är i olika tekniska miljöer.

Innehåll och uppdatering

För innehåll och uppdatering ansvarar Eva Sydhoff Henriksen och Håkan Uvhagen på FOU nu.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till texter, bilder, fotografier och illustrationer tillhör FOU nu och fotografen. Majoriteten av våra bilder är copyright ©Yanan Li. Är du intresserad av att använda något material, kontakta då oss. Inget material får användas utan tillstånd.

Integritet

Den 25 maj 2018 ersattes den gamla personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare men GDPR ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter och sätter fokus på de rättigheter du har. Läs mer om FOU nu:s personuppgiftspolicy här.

Vill vill gärna veta vad du tycker

Har du kommentarer, tips eller kanske finner något felaktigt på webbplatsen, kontakta oss då. Vi vill gärna veta dina åsikter.