Nyheter

Samverkan kring munhälsa – demens får spridning till praktik och forskning

De verktyg för att uppmärksamma munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor hemma som FOU nu tog fram i samverkan 2013 sprids vidare.

Nu finns uppdaterad PVIS-utbildning i webb-format

Nu finns utbildningen som togs fram i PVIS i webb-format. Den har uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam inom vård och omsorg av äldre och har titeln "Palliativ vård och omsorg för äldre personer". Rapporten om PVIS från projektet finns fortfarande kvar och den kan rekvireras vid kontakt med FOU nu.

Beställ skriften "Självständighetens labyrint"

Det är nu möjligt att till ett subventionerat pris beställa tryckning av FOU nu:s skrift "Självständighetens labyrint vägval, hinder och öppningar". Skriften är kulmen av ett flerårigt arbete och syftar till att bidra med kunskap och inspiration för att öka möjligheterna till självständighet för personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Skriften, som är i fullfärg och innehåller fotografier av fotografen Yanan Li, lanserades 2015 i en begränsad upplaga, och möttes av stor uppmärksamhet och uppskattning.

Workshop om delaktighet på Carpe

Det 17 mars höll Elisabeth Lauritzen och Emil Erdtman en välbesökt workshop på Forum Carpes Delaktighetsvecka. FOU nu:s skrift "Självständighetens labyrint" från november 2015 presenterades och deltagarna involverades i flera diskussions- och värderingsövningar kring temat självständighet. En sådan handlade om att diskutera utifrån de personskildringar av Tim, William och Carolina som finns i skriften. De ca 40 deltagarna kom från olika kommuner och professioner, såväl chefer som övrig personal.

Kan äldreomsorgens kvalitetsregister vara ett stöd även för verksamheter enligt LSS?

Resumé från lärandeseminarium 5 april 2016 kl 14 - 16

Nu när kommunerna i Stockholms län tagit över hemsjukvården för de som bor i LSS-boende fanns i kommunerna ett intresse att ta del av erfarenheter från att använda äldreomsorgens kvalitetsregister även inom LSS-området. FOU nu arrangerade ett lärandeseminarium, 2 tim den 5 april. Intresset var stort och Samtliga FOU nu:s sju ägarkommuner var representerade. Drygt 20 personer — medicinska ansvariga, utvecklingsledare samt sjuksköterskor och paramedicinare från de nya hälso- och sjukvårdsteamen — deltog.

AKA-nätverket inom geriatrik testar möten med teknikens hjälp

FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för AKA-funktionen inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län. I samband med att nätverket skapats framkom önskemål från AKor att få möjlighet att mötas i en ”interaktiv plattform”. Länet är stort och resor tar tid. Tid är också något som i dag beskrivs som hindrande för att kunna delta vid olika aktiviteter i samband med VIL, handledning och AKA-möten. Under slutet av 2015 diskuterades därför möjlighet att under ett år testa att ”mötas på distans”. Under april månad initierades tjänsten och det första mötet ägde rum den 2 maj 2016.

Målsättning med denna satsning är möjligheten att kunna mötas och kommunicera utan att behöva resa, att kunna träna på mötesteknik på distans, samt att utvärdera funktionen för att bättre kunna kravställa teknik i framtiden.

För mer information om FOU nu:s arbete med AK:or, se Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting eller kontakta Christina Sundman på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 070-164 37 17.

Nätverksmöte för en bättre samordnad vårdplanering

Den 19 april 2016 hölls ett välbesökt och uppskattat nätverksmöte, arrangerat av Nätverket för vårdsamordnare – bestående av vårdsamordnare / utskrivningsansvariga på Danderyds sjukhus, Danderydsgeriatriken, Löwetgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken och Furuhöjden Rehab – samt FOU nu. Inbjudna var representanter från kommunerna och primärvården i nordöstra och nordvästra Stockholm.

Nytt samarbete kring förebyggande verksamheter för äldre personer

Nu startar ett samarbete inom FOU nu kring öppna, förebyggande verksamheter för äldre personer. Initiativet kommer från Upplands-Bro kommun som driver ett eget projekt för utveckling av de öppna verksamheterna. FOU nu undersökte om det fanns intresse hos de andra kommunerna att göra något tillsammans; det gjorde det, så nu inleder vi samarbete med ett möte i början av juni då chefer och medarbetare med ansvar för de förebyggande verksamheterna tillsammans med FOU nu inventerar behov, idéer och önskemål för det fortsatta arbetet.

Tips om tidskrift rörande forskning om funktionshinder

Tidskriften Forskning om funktionshinder pågår (tidigare ”Handikappforskning pågår”) är en tidskrift om aktuell forskning som utges av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet. Tidskriften är kostnadsfri, utkommer fyra gånger per år och kan fås antingen som pdf-fil eller som papperstidning. 2016 års första nummer har nyligen utkommit.

Nytt nummer av APC:s nyhetsbrev ute nu

Akademiskt primärvårdscentrum publicerar ett nyhetsbrev några gånger om året, med nyheter relaterade till primärvården. Årets första nyhetsbrev skickades ut idag.

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas på kvalitativ metodkonferens

Utbildningsäldreboendeprocessen har pågått sedan 2012, och utvecklingen fortsätter. Nu har kluster eller grupperingar av boenden börjat skapas, för ökad samverkan, stöd och dialog. Chefer med mer erfarenhet går in som mentorer till andra chefer, och på kommunnivå finns ett ökat intresse.

Nätverk skapat på heldag för AKor

Onsdagen den 24 februari 2016 genomfördes en heldag för AKor inom geriatrik i Stockholms län. AKor och utbildningsansvariga/utbildningsstrateger från flera av länets geriatriska kliniker deltog tillsammans med representanter från Ersta Sköndal Högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola. Målet för dagen vara att skapa en gemensam bild av AKA-plattformens funktion samt ge möjlighet till samverkan och nätverkande.

BPSD-föreläsning genomförd

Torsdagen den 18 februari höll FOU nu:s Azita Mohammadzadeh en föreläsning om BPSD – beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Inbjudna var ett antal sjuksköterskor verksamma inom SÄBO i Stockholms stad, och föreläsningen hölls på hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholm läns landsting. Föreläsningen tog upp hur omvårdnadspersonal bör observera BPSD-symtom hos demenssjuka, hur orsakerna bakom symtomen kan analyseras, vilka åtgärder som kan vidtas, samt hur processen kan följas upp. Syftet med arbetssättet är att kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet och därmed förbättra vårdkvalitén för målgruppen.

Utveckling av förebyggande verksamheter för äldre

Det förebyggande arbetet är angeläget inte minst ur ett kvarboendeperspektiv och där finns särskilda utmaningar att följa resultat. Tillsammans med intresserade verksamheter kommer FOU nu att skapa former och aktiviteter för att gemensamt utveckla förebyggande verksamheter för äldre.

Sammarbeten mellan boenden en väg till fler utbildningsäldreboenden

Två av våra kommuner har visat ett aktivt intresse att främja utvecklingen på boendena genom utbildningsäldreboendeprocessen – en satsning som FOU nu driver med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer.

Elisabeth Rydwik intervjuad om rehabilitering för ökad livskvalitet

Fysisk träning

FOU nu:s Elisabeth Rydwik har intervjuats i Äldre i Centrum om den åldrande kroppens förutsättningar för rehabilitering. Hon redogör för några av de fysiska förändringar vår kropp genomgår när vi blir äldre, hur de medför ökad risk för olycksfall och nedsatt förmåga att återhämta sig från skador och sjukdom, samt vad individer, kommuner och landsting kan göras för att förebygga detta. Intervjun återfinns i Äldre i Centrum nummer 4 2015, och går att ladda ner här nedan.

Ladda ner artikeln här.

Tack till Äldre i Centrum för artikeln i PDF-format.

Var med och påverka framtidens vårdinformationsmiljö

3R Framtidens vårdinformationsmiljö är ett gemensamt program som ägs av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Syftet är att utveckla en sammanhållen vårdinformationsmiljö utifrån invånarnas och patienternas behov. 3R söker nu medarbetare från Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen. Uppdraget innebär att tillsammans med en lagledare och kollegor från båda regionerna ta fram och beskriva framtidens informationsbehov utifrån tio olika patientscenarier. I intresseanmälan på 3RFVM:s hemsida väljer du själv vilket patientscenario som du är mest intresserad av

Läs mer här.

Pris för patientjournal på läsplatta

Stockholms läns sjukvårdsområdes innovationssluss vann den 11 november tillsammans med Väddö vårdcentral det nationella priset MedTech Award för appen som ger åtkomst till patientjournalen på iPad.

Läs mer här!

Ladda hem skrift om självständighet här!

Skriften "Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar" finns nu tillgänglig för nedladdning. Skriften är resultatet av en intervjuundersökning med 20 personer med funktionsnedsättning.

Klicka här för att ladda ner skriften Självständighetens labyrint
(Klicka här eller på bilden för att ladda ner skriften)

För mer information se:

Nästa steg för ökad självständighet!

Den 1 december hölls en välbesökt heldags workshop på FOU nu, som en del i projektet Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för projektet har ett antal personer med intellektuella, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar intervjuats om självständighet inom olika livsområden, och det var dessa resultat samt resultaten från höstens fördjupningsarbete med personal från FOU nu:s sju ägarkommuner (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro) som förmiddagen handlade om. De centrala delarna i resultatet lyftes fram och vi reflekterade tillsammans kring viktiga aspekter av självständighet.