Nyheter

Nätverk för hälsosamt åldrande

Centrum för folkhälsa inbjuder till tematräff för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte rörande frivilligarbete och anhöriga den 2 december, 2008.

Projektet SÄLTA avslutat

Projektet "Säker läkemedelsbehandling Tallbohov" avslutades under augusti 2008.

Nätverk Förebyggande Hembesök

Nätverkets andra träff med temat "Det professionella samtalet", tordagen den 27 november, 2008.

Hur planerar vi äldrevården och äldreomsorgen för att möta framtidens behov?

FOU äldre norr bjuder in till diskussion om framtidens äldrevård och äldreomsorg den 10 november 2008.

FoU-caféer

I samarbete med kommuner och landsting erbjuder FOU äldre norr FoU-caféer kring olika teman.

Rätten att leva ett aktivt liv

Debattartikel publicerad i Helsningborgs Dagblad 9 september 2008, med bland annat FOU äldre norrs medarbetare Med dr. Elisabeth Rydwik som författare.

FOU äldre norr kompletterar sin kompetens!

FOU äldre norr har rekryterat två nya medarbetare med FoU-kompetens inom äldreområdet.

Workshop om data från SNAC

Onsdag 21 maj 2008 inbjuder Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Äldrecentrum till workhop kring hur data från den logitudinella studien SNAC kan användas för att utveckla vård och omsorg om äldre.

Temadag om munhälsa

Torsdagen den 15 maj 2008 inbjuder Centrum för vårdvetenskap, Karolinska Institutet, till temadag om munhälsa.

"Arkitektur för ett åldrande samhälle"

Kungliga Tekniska högskolan erbjuder fort- och vidareutbildningskurs ”Arkitektur för ett åldrande samhälle”, 10 högskolepoäng.

Utveckling av stöd till anhörigvårdare i samarbete med Sollentuna kommun

Syftet med projektet är att kartlägga omfattningen av anhörig/närståendevård i dag till personer 65 år och äldre samt att genomföra en nulägesanalys.

Kartläggning av projekt som rör äldre personer

Ett projekt som syftar till att kartlägga projekt som rör äldre personer som pågår eller avslutats under tidspeioden 2002 till dags datum inom FOU äldre norr:s område.

Ny avhandling om tränings- och kostprogram

Effects of physical training on physical performance in frail elderly people beskriver effekterna ett tränings- och kostprogram för sköra äldre personer i eget boende.

FOU äldre norr med ny webbplats

En rykande färsk webbplats lanseras lagom till invigningen.

Invigning av FOU äldre norr

Onsdag 14 november klockan 15.00 slår vi upp portarna.