Nyheter

Samverkan med Clinical Research Utilization

FOU äldre norr samverkar med Clinical Research Utilization, CRU, Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset.

FOU äldre norr deltar i Nationell Expertpanel

FOU äldre norr deltar i expertpanelen för ett EU-projekt inom ramen för EUs 7 ramprogram, med titeln: INTERLINKS - Health systems and long-term care for older people in Europe – Modelling the INTER-faces and LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care.

Slutdokumentation från Äldredagen 13 maj

FOU äldre norr medverkade på seminariedagen med temat "Hur mår våra äldre?" i Landstingshuset den 13 maj.

Läs slutdokumentationen från dagen här!

Utvärdering av larmkoncept fortsätter

Syftet med projektet är att utvärdera och kvalitetssäkra ett nytt trygghetslarmsystem i Sigtuna kommun genom att följa erfarenheter som görs vid introduktion av larmsystemet samt göra en uppföljning hos de boende och deras anhöriga/närstående om hur de upplevt informationen, introduktionen, samt deras erfarenheter av själva systemets funktion.

En andra intervjuserie med de äldre personerna har påbörjats och genomförs under hösten 2009.

Underlag för anbud för verksamhetsuppföljning av FOU äldre norr

Den 15 maj 2009 fattade styrgruppen för FOU äldre norr beslut om att en extern verksamhetsuppföljning av FOU äldre norr ska göras under tidig höst 2009. Uppföljningen ska finnas tillgänglig inför budgetarbetet 2010.
Verksamhetsuppföljningen skall vara framåtsyftande samtidigt som den ska ta hänsyn till den begränsade tidsperiod som FoU-enheten verkat.

Vid frågor, kontakta verksamhetschef Eva Henriksen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs underlag för anbud här!

Resumé från sex FoU-caféer

Sammanfattning från FoU-café i Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, på Ekerö, i Sigtuna och Upplands-Bro.

Utvärdering av SÄLTA klar!

Utvärderingen av projektet Säker läkemedelsbahandling i Tallbohov, SÄLTA, är nu klar.

Medverkan på Äldredagen 13 maj

FOU äldre norr medverkade på seminariedagen med temat "Hur mår våra äldre?" i Landstingshuset den 13 maj.

Pilotstudie i samarbete mellan Rehab Nordväst och FOU äldre norr

Användandet av rollator som gånghjälpmedel kan underlätta och stimulera till fysisk aktivitet och deltagande i samhället, men kliniska erfarenheter tyder också på att ordination av rollator kan leda till försämrad balans på både kort och lång sikt. För att undersöka detta systematiskt utförs en pilotstudie i samarbete mellan Rehab Nordväst, Stockholms läns landsting och FOU äldre norr.

Nätverk för arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Ett nätverk har bildats för arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är verksamma inom äldrevård och äldreomsorg.

Kvalitetsutvecklingsprojekt tillsammans med Jakobsbergsgeriatriken

Ett nytt kvalitetsutvecklingsprojekt tillsammans med Jakobsbergsgeriatriken om patienters upplevelser av information kring läkemedel och läkemedelsbiverkningar har inletts.

Ny webbplats lanserad!

Vi på FOU äldre norr är mycket stolta över att kunna lansera vår nya webbplats.

Forskningsanvändning i ett gemensamt utvecklingsarbete

Nytt införandeprojekt om systematiskt arbete med mjuk massage utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

Utredning om frivilliginsatser inom äldrevården

Ett nytt projekt utreder förutsättningar och möjligheter för frivilligas insatser vid vård av äldre personer.

Interaktivt tv-spel vid vård och omsorg om äldre personer

Nytt innovativt försöksprojekt på Jakobsbergsgeriatriken våren 2009.

Palliativa projektet utvidgas

Det palliativa projektet fortsätter och utvidgas med nya medverkande ASIH-verksamheter samt kommuner.

Beviljade ansökningar om projektbidrag och stimulansbidrag!

Ansökan har beviljats med 4 miljoner kr i projektbidrag samt 420 000 kr i stimulansbidrag.

Sammanfattning och presentationer från 10/11

Nu kan du läsa sammanfattning och se de presentationer som hölls den 10 november.

Bemötande av äldre personer med psykiska funktionshinder

Nytt projekt vid FOU äldre norr!

Resumé från fyra FoU-caféer

Sammanfattning från FoU-café i Upplands Väsby, på Ekerö, i Sigtuna och Upplands-Bro.