Nyheter

Fortsatt utveckling för personer med demenssjukdom

FOU nu tillsammans med verksamheter inom ägarkommunerna och Stockholms läns landsting fortsätter under 2013 att utveckla och implementera lokala modeller för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Detta möjliggörs bland annat genom stimulansmedel från Socialstyrelsen.

Läs mer om processen här!

Riktlinjer för god palliativ vård publicerade

Socialstyrelsen har under sommaren publicerat sin preliminära version av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.

Kunskapsstödet innehåller vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

Läs mer här!

Uppskattat seminarium om ledarskap och Trygga möten

Ett heldagseminarium och dialog om psykisk ohälsa hos äldre personer samt ledarskap i förändring arrangerades i maj. Intresset var stort med cirka 35 chefer från vård- och omsorgsboenden, hemtjänst samt från Psykiatri Nordväst.

Palliativa vårdprogrammet - nu i fullversion och kortversion

Nu finns det Palliativa vårdprogrammet i fullversion och kortversion.

   

Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Läs mer om kortversionen här!

Läs mer om fullversionen här!

Fotoutsällning på Silvihemmets Stora inspirationsdag

Under Silviahemmets Stora Inspirationsdag i Stockholm den 21 mars visades FOU nu:s uppmärksammade fotoutställning "Minnet sviker men känslan lever kvar" upp för bland annat Drottning Silvia.

Kortversion av PVIS-rapport

Nu finns en kortversion av slutrapport och utvärdering av projektet Palliativ vård i SÄBO, PVIS.

Image  

Ladda hem kortversionen här!

Image 

Ladda hem slutrapporten här!

Image 

Ladda hem utvärderingen här!

Utveckling av modeller för implementering av riktlinjer

ImageFOU nu:s kommuner har tilldelats 2030000 kronor för 2012 för att i nära samarbete med landstinget utveckla modeller för hur de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom kan införas i kommunen och lanstinget.

De gemensamma ansökan sträckte sig över åren 2012, 2013 samt 2014.

Processerna är en fortsättning på de processer och den utveckling som påbörjats under 2010-2011 i de aktuella kommunerna. Syftet är att utveckla samarbetsrutinerna och implementera dessa i de aktuella kommunerna och pröva de framtagna rutinernas hållbarhet och långsiktighet. Implementeringen ska göras i alla led och ska också utvärderas kontinuerligt.

Målet är att personer med, eller med misstanke om, demenssjukdom och deras anhöriga under hela sjukdomsförloppet ska få en personcentrerad och säker vård och omsorg. Detta innebär att få stöd, vård, behandling och omsorg vid rätt tid, på rätt sätt, på rätt nivå och utifrån egna önskemål och behov. Arbetet ska leda till ett fortsatt lärande och utveckling av samarbetet mellan verksamheter och huvudmän.

Fotoutställning på Seniorliv i världsklass

ImageFOU nu medverkade på mässan Seniorliv i världsklass, 8 till 10 februari 2012, med fotoutsällningen "Minnnet sviker men känslan lever kvar.

Utställning fick stor uppmärksamhet. Läs mer här!

Äldre personer slipper väckas i onödan

ImageÄldre personer i Järfälla Kommun erbjuds prova Nattfrid,  ett tekniskt alternativ till den traditionella tillsynen med personal nattetid. Syftet är att de personer som väljer Nattfrid ska få en tillsyn med högre kvalitet och med bättre nattsömn.
 
FOU nu följer upp projektet tillsammans med Järfälla kommun.

Läs mer här!

Mer sammmanhållen vård och omsorg genom tandvården!

I de fem lokala delprojekten för ökad kvalitetet i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom samt anhörigstöd är tandvården ytterligare en aktör. Denna utveckling är mycket positiv och relevant för målgruppen.

ImageMunhälsa hos äldre personer är en viktig aspekt för livskvalitet och autonomi, i synnerhet för personer med demenssjukdom. Personer med problem från tänder och munhåla får ofta problem med att äta vilket försämrar deras allmäntillstånd. I kombination med många läkemedel kan tillståndet förvärras tex genom att ge muntorrhet som biverkningseffekt vilket kan ge upphov till karies, mycket sköra slemhinnor, smärta och stora problem att äta.

Förändring pågår!

För mer information, kontakta Inga Hagman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stor potential i lokala demensprojekt

De lokala delprojekten för ökad kvalitetet i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom utvecklas positivt! Engagemanget från representanterna från kommun, vårdcentraler, minnesmottagning och rehab är stort.

Tandvården är ytterligare en aktör som anslutits i de olika processerna och som är viktig för en sammanhållen vård och omsorg.

Slutrapport Palliativ vård i SÄBO klar!

Nu finns slutrapporten från projektet Palliativ vård i SÄBO för nedladdning!

Image        

Nytt nyhetsbrev från FOU nu i december!

Image Läs senaste nyhetsbrevet för december 2011 från FOU nu genom att klicka på bilden eller här!

Trygga möten utvecklas!

FOU nu har tillsammans med samarbetspartners beviljats ytterligare medel via Socialstyrelsen för utveckling av "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning" under 2012.

Inspirerande seminarium om sammanhållen vård och omsorg vid demenssjukdom

ImageRunt om i Stockholm län pågår just nu olika utvecklingsprocesser för att skapa en sammanhållen vård och omsorg för personer med demenssjukdom och stöd för anhöriga. För att få inspiration från andra delar av Sverige arrangerade FOU nu ett seminarium för alla som är intresserade av att skapa hållbara samarbetsformer och en vård och omsorg som möter den enskildes behov och önskemål vid demenssjukdom.

Lyckat dialogseminarium – Trygga möten!

ImageKompetensutvecklingsprojektet "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar” höll ett uppskattat dialogseminarium med politiker, tjänstemän samt verksamhetsföreträdare från både landsting och de åtta kommuner som ingår i projektet.

Effektivisering genom ApoDos i slutenvården?

Jakobsbergsgeriatriken, Stockholms läns landsting, har använt och utvärderat ApoDos inom slutenvården, så kallad slutenvårdsdos, på en av tre geriatriska slutenvårdsavdelningar. Uppföljningen är nu klar!

Datum för PVIS slutseminarium ändras!

Slutseminariet för projektet Palliativ vård i SÄBO kommer att ändras!

Den 27 oktober är inte längre aktuellt.

Mer information kommer inom kort.

Nytt nyhetsbrev från FOU nu!

Läs senaste nyhetsbrevet för september 2011 från FOU nu genom att klicka på bilden eller här!

Image

Bra för äldre - bra för alla!

Är det möjligt att bedöma bostäders fysiska tillgänglighet på ett systematiskt sätt och vilken nytta kan bostadsföretagen ha av en tillgänglighetsinventering?

Dessa frågor samt tillgängligt boende för äldre personer diskuterades under ett seminarium i Solna stad i september. Medverkande var fastighetsägare, representanter från bostadsrättsföreningar, Solna stad, Hjälpmedelsinstitutet och FOU nu.