Nyheter

Se filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Fler verksamheter inför videoteknik för vårdplanering på distans

Den 22 september hölls höstens första samverkansmöte gällande införande av videoteknik vid vårdplanering, dit verksamheter från FOU nu nu:s och FOU Nordost:s områden inbjudits.

FOU nu:s uppdrag med kvalitetsregister förlängt

Styrgruppen för Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Stockholms län har beslutat avsätta delar av de kvarvarande statsbidragen från överenskommelse Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre för fortsatt stöd till användande av kvalitetsregister under första halvan av 2016.

FOU nu och Yanan Li på Alzheimerdagen 2015

Måndagen den 21 september arrangerade Upplands-Bro kommun Alzheimerdagen 2015 i Kulturhuset i Kungsängen, och FOU nu fanns på plats. Besökare bjöds på föreläsningar, minimässa, konstutställning och en konstauktion, och uppslutningen var stor. Dagen till ära var det dessutom världspremiär för filmen "Att leva varje dag, livet ut" – en film som visar på olika metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Kinesisk delegation besökte FOU nu

En kinesisk delegation från Shanghai Civil Affairs Bureau, under ledning av vice generaldirektör Rui Jiang, besökte måndagen den 7 september 2015 FOU nu. Besöket var en del av ett officiellt kinesiskt besök för att studera hur svensk äldrevård fungerar och vilka tjänster som erbjuds äldre i Sverige. Delegationen besökte också Socialdepartementet, Swecare, Silviahemmet samt Drottningholms slott.

Världspremiär för dokumentärfilmen ”Att leva varje dag, livet ut!”

Upplands-Bro kommun, Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt FOU nu har tillsammans skapat en dokumentärfilm med syfte att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Filmen har titeln ”Att leva varje dag, livet ut!”, och den kommer visas för första gången under Alzheimerdagen 2015, den 21 september.

Efter filmvisningen kommer en paneldiskussion att hållas med filmens medverkande, däribland filmens regissör Yanan Li som bland annat är verksam just här på FOU nu. Detta är ett unikt tillfälle att låta filmpublik och filmarbetare mötas för samtal kring frågor som väcks genom filmen.

Glad sommar!

SolskenNu är sommaren här och många anställda i våra kommuner tar semester. Vi på FOU nu önskar er alla en riktigt glad sommar och en skön ledighet. Vila upp er, för i höst sätter arbetet igång igen med full fart. Förändring pågår.

Webbutbildning i palliativ vård nu publikt tillgänglig

Webbutbildningen Palliativ vård och omsorg för äldre personerWebbutbildningen Palliativ vård och omsorg för äldre personer, som vi på FOU nu utvecklat tillsammans med SLL och KSL finns nu publikt tillgänglig från PKC:s webbplats. Klicka här eller på bilden för att besöka PKC:s webbplats.

För mer information om projektet, se projektets huvudsida: Palliativ vård i SÄBO.

Senior alert lanserar webbutbildning

Senior alert lanserar idag en ny webbutbildning, på temat: ”Webbutbildning för att främja den äldres hälsa”.

Utbildningen är en grundkurs och innehåller tre delar

  • Introduktion till Senior alert
  • Grunderna i vårdpreventivt arbete
  • Att arbeta med förbättringar i vardagen

Webbutbildningen fungerar på dator, surfplatta och/eller mobiltelefon, och vänder sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade. Utbildningen kan också fungera som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten. Utbildningen är kostnadsfri. Varje del innehåller texter, filmer och frågor att reflektera kring, och hela utbildningen tar 45 minuter, plus tid för reflektionsfrågor och planering.

För mer information se Senior alerts webbplats, www.senioralert.se

En dag om självständighet

Den 3 juni bjöd FOU nu in till en konferensdag och workshop om självständighet. Förmiddagen var öppen för alla, och ett 40-tal personer kom och lyssnade och diskuterade när Nina Larsson och Emil Erdtman presenterade den intervjustudie de genomfört med 20 personer med funktionsnedsättning. (Viss avslutande finslipning av texterna återstår innan publicering.) Resultaten kommenterades av lektor Ingrid Runesson från Malmö högskola och Hanna Danmo från Autism- och Aspergerförbundet.

Lyckad inspirationsdag om kvalitetsregister

FOU nu anordnade den 25 maj 2015 en inspirationsdag på temat "Hur kan jag som chef ha nytta av kvalitetsregister?". Målgrupp var verksamhetschefer/enhetschefer eller motsvarande på vårdcentraler och särskilda boenden.

En vår i kvalitetsregistrens tecken

Det senaste halvåret har bjudit på ett välfyllt program i kvalitetsregistrens tecken. Utbildningar och workshops har hållits, support har getts och mängder av intressanta samtal och utbyten av erfarenheter har ägt rum. Vår bild är att vi bättre lärt oss förstå verksamheternas behov och önskemål, och vi hoppas kunna fortsätta svara på detta och leva upp till deras förtroende.

Samverkan mellan FOU nu och FOU Nordost gällande videoteknik

FOU nu och FOU Nordost samverkar vid införandet av videokonferensteknik vid vårdplanering. Videokonferenstekniken innebär ett effektivt och klimatsmart sätt att mötas som förstärker och tryggar vårdkedjan för den äldre patienten genom att fler verksamheter och yrkeskategorier har möjlighet att delta i planeringen.

Tillgänglighetsprojekt närmar sig fullbordan

FOU nu:s arbete med självständighet för personer med funktionsnedsättning är inne i ett intensivt skede; 20 individuella intervjuer har bearbetats, och den skrift projektet skall mynna ut i närmar sig nu publicering. Som ett led i det nu pågående skrivarbetet anordnades nyligen en workshop om hur skriften kan användas i framtida utvecklingsarbete.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län invigt!

Elisabeth BergdahlDen 27:e april invigdes ett palliativt kunskapscentrum (PKC) för Stockholms län. FOU nu har en medarbetare, Elisabeth Bergdahl, med i uppstartsgruppen. Uppdraget är att skapa nätverk och sprida kunskap om palliativ vård, samt ge praktiska tips om palliativ vård. Förhoppningen på sikt är att nå alla medarbetare inom vård och omsorg som vårdar patienter eller boende i behov av palliativ vård eller palliativa insatser. Palliativt kunskapscentrum, ska sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete samt informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor. Kunskapen skall förmedlas så att den praktiskt kommer till nytta.

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas internationellt

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas på stor internationell vetenskaplig konferens.

Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen

Den 21/4 anordnade FOU nu en välbesökt konferens på temat "Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen" – en dag för inspiration och utbyte av erfarenheter runt hur ökad kvalitet i vård, omsorg och utbildning kan skapas genom samverkan mellan kommun och lärosäten.

Hedersomnämnande vid patientsäkerhetspriset 2015

Patientsäkerhetspriset delas ut av Stockholms läns landsting, till medarbetare inom sjukvården som förbättrat patientsäkerheten med till exempel nya metoder, verktyg eller arbetssätt. Vid årets ceremoni gavs ett hedersomnämnande till Anders Lindunger och Pia Skott vid Folktandvården, samt Christina Sundman vid Jakobsbergs sjukhus/FOU nu.

Pilotstudie rörande multisjuka äldre

Projektet "Multisjuklighet hos äldre personers" syfte är att kartlägga den äldre personens hälsa och funktionstillstånd över tid, samt att undersöka orsaker och riskfaktorer för återinläggningar. Som ett led i detta arbete genomförs under våren 2015 en pilotstudie på tre kliniker i Solna och i Vasastan för att undersöka patienters hälsa och funktion. Parallellt med detta kommer man även testa hur videoinspelningar vid vårdmötet i patientens hem samt intervjuer i hemmet fungerar. Resultaten av piloten kommer att ligga till grund för kommande forskningsansökningar.

För mer information om projektet se Multisjuklighet hos äldre personer.

Senior alert-workshop 29/1

Eftermiddagen 29/1 anordnade FOU nu en workshop på temat Senior alert. Målet var att komma i kontakt med våra enheter och höra hur de ligger till i användandet av kvalitetsregistret Senior alert och lyssna in deras behov och önskemål; kort sagt att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dem i användandet och implementerandet av Senior alert i deras kontinuerliga kvalitetsarbete.

Workshopen var välbesökt och stämningen god och engagerad, och vi fick in många önskemål, synpunkter och vittnesmål om läget "på golvet" runt om i kommunerna. Vi känner att vi fått en klarare bild av hur vi skulle kunna hjälpa våra enheter i deras kvalitetsarbete under 2015 och framåt.