Organisation

FOU nu är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av Stockholms läns landsting samt de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. En styrgrupp med representanter för ägarna fastställer verksamhetens inriktning, verksamhetsplan och budget. För kommunerna utgörs styrgruppen av socialchef eller motsvarande tjänsteman med ansvar för äldreomsorg och insatser till funktionsnedsatta. Stockholms läns landstings tjänstemanaledning utser landstingets representanter. Ägarna turas om att inneha ordförandeskapet i styrgruppen. Administrativ huvudman är Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns landsting.

Arbetet inom FOU nu organiseras och bemannas efter behov i aktuella uppdrag. De uppdrag som FOU nu bedriver är förankrade via FoU–rådet där representanter från ägarna sitter. Rådet utgör en länk mellan kommunernas och landstingets verksamheter och FOU nu. Respektive ägare utser vilka som ingår i rådet, ofta är det centralt placerade tjänstemän med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Styrgrupp

 • Pia Sondell (ordförande), HR-specialist, verksamhetsstöd SLSO, Stockholms läns landsting, 08 123 400 00
 • Lena Byttner, Samverkan och stöd, Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, 08 123 400 00
 • Eva K Jansson, Strategisk chef-ledarutveckling, kompetensförsörjning, ledningsstöd, Stockholms läns landsting, 08 123 400 00
 • Lena Burman Johansson, socialchef, Ekerö, 08-124 571 00
 • Jenny Wilhelmsson, socialdirektör, Järfälla, 08-580 285 00
 • Kristina Holmberg, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna, 08-591 260 00
 • Karin Proos, förvaltningschef, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Elisabet Sundelin, förvaltningschef, omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Eva Folke, socialchef, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Barbro Johansson, socialchef, Upplands Väsby, 08-590 970 00

FoU-råd

 • Camilla Andersson, verksamhetsutvecklare omsorgen, Ekerö, 08-124 571 00
 • Daniel Liljekvist, utvecklingsledare socialkontoret, Ekerö, 08-124 571 00
 • Karolina Nygren, utvecklingsledare, socialkontoret, Ekerö, 08-124 571 00
 • Eva Wahtramäe Carlsson, MAS, Järfälla, 08-580 285 00
 • Annika Trumstedt, verksamhetschef, Järfälla, 08-580 296 83
 • Sofia Egerström, kvalitetscontroller, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna, 08-591 260 00
 • Ylva Kjell, kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Monica Lickander, kvalitetsutvecklare, omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare, Omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Isabel von Wachenfeldt, Enhetschef, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Katarina Blomstrand, sakkunnig, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby, 08-590 970 00
 • Helena Bonnevier, sakkunnig, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby, 08-590 970 00
 • Ulla Lönn, MAS, Upplands Väsby, 08-590 970 00
 • Christina Sundman, samordnare för Adjungerade kliniska adjunkter (AKA), Geriatrik, Stockholms läns landsting, 070-164 37 17
 • Elisabeth Rydwik, samordnare Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral, Primärvård, Stockholms läns landsting, 0736-209783

Läs mer här: