Organisation

FOU nu är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av Stockholms läns landsting samt de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. En styrgrupp med representanter för ägarna fastställer verksamhetens inriktning, verksamhetsplan och budget. För kommunerna utgörs styrgruppen av socialchef eller motsvarande tjänsteman med ansvar för äldreomsorg och insatser till funktionsnedsatta. Stockholms läns landstings tjänstemanaledning utser landstingets representanter. Ägarna turas om att inneha ordförandeskapet i styrgruppen. Administrativ huvudman är Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns landsting.

Arbetet inom FOU nu organiseras och bemannas efter behov i aktuella uppdrag. De uppdrag som FOU nu bedriver är förankrade via FoU–rådet där representanter från ägarna sitter. Rådet utgör en länk mellan kommunernas och landstingets verksamheter och FOU nu. Respektive ägare utser vilka som ingår i rådet, ofta är det centralt placerade tjänstemän med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Styrgrupp

 • Pia Sondell (ordförande), HR-specialist, verksamhetsstöd SLSO, Stockholms läns landsting, 08 123 400 00
 • Maria Andersson, chef Samverkan och stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, 08-12313200
 • Eva K Jansson, Strategisk chef-ledarutveckling, kompetensförsörjning, ledningsstöd, Stockholms läns landsting, 08 123 400 00
 • Lena Burman Johansson, socialchef, Ekerö, 08-124 571 00
 • Jenny Wilhelmsson, socialdirektör, Järfälla, 08-580 285 00
 • Kristina Holmberg, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna, 08-591 260 00
 • Pia Bornevi, förvaltningschef, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Elisabet Sundelin, förvaltningschef, omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Helena Åhman, socialchef, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Magnus Lublin, socialchef, Upplands Väsby, 08-590 970 00

FoU-råd

 • Gunilla Benner Forsberg, Samverkan och stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, 08-12313200
 • Elin Örberg, Biträdande enhetschef LSS-verksamheter, Ekerö, 08-124 576 12
 • Nina Gustafsson, Utvecklingsledare, Socialnämnden, Ekero
 • Elisabeth Helgöstam, Samordnare för välfärdsteknik, Järfälla, 08-580 285 00
 • Eva Wahtramäe Carlsson, MAS, Järfälla, 08-580 285 00
 • Sofia Reid, kvalitetscontroller, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna, 08-591 260 00
 • Carola Wistrand, Kvalitetsstrateg, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Eva Wallin, Kvalitetsstrateg, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Ylva Kjell, kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Kristoffer Willstedt, Kvalitetsutvecklare, Solna stad, 08-746 10 00
 • Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare, Omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Camilla Sommar, Kvalitetsutvecklare, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Isabel von Wachenfeldt, Enhetschef, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Stina Forsberg, Kvalitetsutvecklare, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Helena Bonnevier, sakkunnig, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby, 08-590 970 00
 • Katarina Blomstrand, sakkunnig, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby, 08-590 970 00
 • Ulla Lönn, MAS, Upplands Väsby, 08-590 970 00

Läs mer här: