Samverkan utbildning–kommun för ökad kvalitet och kompetensförsörjning

Syftar till att tillsammans med berörda parter under 2021 diskutera former och upplägg för ett eventuellt kommande arbete rörande samverkan kring studerandes praktik i kommunal verksamhet, för ökad kvalitet, kompetens och kompetensförsörjning.

Arbetet kan även inkludera utveckling och test av former för systematisk klinisk färdighetsträning, ex via ”kliniskt träningscentrum”/metodrum, med träning av kliniska och icke-kliniska moment, ex bemötande, träning i team, samverkan, LUSen etc.

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se, eller Christina Sundman, christina.sundman@regionstockholm.se

Senast ändrad 2021-09-27