[AVPUBLICERAT] Ökad samverkan kring studerandes praktik i kommunal verksamhet, för ökad kvalitet och kompetensförsörjning

Syftar till att etablera och stärka strukturer för verksamhetsintegrerat lärande genom samverkan och lärande mellan medverkande verksamheter, lärosäten och FOU nu. Bidrar till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lärandemiljöer inom kommunalt finansierad verksamhet och därigenom främjad kvalitet inom vård och omsorg. Ökad samverkan mellan parterna kan ge en möjlig strategi för rekrytering av medarbetare.

Inkluderar även utveckling och test av former för systematisk klinisk färdighetsträning, ex via ”kliniskt träningscentrum”/metodrum, med träning av kliniska och icke-kliniska moment, ex bemötande, träning i team, samverkan, LUSen etc.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-10