Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Region Stockholm, våra kommuner och länets högskolor, universitet och gymnasieskolor utvecklas samverkan mellan praktik och utbildning för stärkta lärandemiljöer, kompetens, verksamhetsutveckling samt stärkta rekryteringsmöjligheter för framtiden.

Läs mer på undersidorna om FOU nu:s pågående arbeten på detta område.

Senast ändrad 2021-02-08