Stöd/metod för systematik och kompetens om följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

FoU-arbete som genomförs vid efterfrågan.

Arbetet är en vidareutveckling av genomfört forskningsprojekt för att stärka ett strukturerat sätt att reflektera över balansen mellan att vara följsam till en ursprunglig metod eller arbetssätt och att göra anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt inom den egna verksamheten. Riktar sig till alla typer verksamheter inom socialtjänsten.

Vi tar med oss lärdomar från forskningsprojektet som pågick 2019-2021, tillsammans mellan FOU nu, FoU Nordväst, Äldrecentrum samt Karolinska Institutet.

Läs mer om det avslutade arbetet här: Följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Senast ändrad 2023-03-23