Stöd till utveckling av öppen/förebyggande verksamhet

Lärandenätverk mellan intresserade verksamheter.

Lärandenätverk mellan intresserade verksamheter, där inriktningen sätts gemensamt mellan parterna. Exempelvis:

  • FINGER-studien – evidens finns, yngre personer med demens.
  • Stöd för utveckling av förebyggandeenheter
  • Möjlighet till kortare seminarier/FoU-café om ex ensamhet.