Följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Ett praktiknära FoU-projekt ämnat att främja ett strukturerat sätt att reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden/insatsen/arbetssättet och de anpassningar som krävs för att få arbetssättet att fungera optimalt inom verksamheten.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat, eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat vid införandet, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda.

Projektet riktar sig till alla typer verksamheter inom socialtjänsten, initialt med en till två omgångar under våren 2021. Interventionen består av två digitala workshops på omgång med de verksamheter som deltar. Projektmedel från Forte, tillsammans mellan FOU nu, FoU Nordväst, Äldrecentrum samt Karolinska Institutet.

Läs mer här

Kontakt

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27