Följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Ett praktiknära FoU-projekt ämnat att främja ett strukturerat sätt att reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden/insatsen/arbetssättet och de anpassningar som krävs för att få arbetssättet att fungera optimalt inom verksamheten.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat, eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat vid införandet, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda.

Projektet riktar sig till alla typer verksamheter inom socialtjänsten under 2020. Vi bjuder in till workshops där verksamheten tillsammans med anställda på FoU:er och forskare från Karolinska Institutet på ett strukturerat sätt får reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt på just den aktuella verksamheten.

Interventionen består av två digitala workshops med de verksamheter som deltar:

  • Anpassningar och följsamhet: Workshop 1, 22 oktober 2020
  • Anpassningar och följsamhet: Workshop 2, 18 november 2020

Projektmedel kommer från Forte, och delas mellan FOU nu, FoU Nordväst, Äldrecentrum samt Karolinska Institutet.

Läs mer här

Kontakt

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-23