Stöd vid utveckling av dagverksamhet demens

FOU nu erbjuder stöd för utveckling av dagverksamheter.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna. Flera kommuner inom FOU nu lyfter vikten av att utveckla dagverksamheternas uppdrag och innehåll. I juni 2020 kom den första nationella vägledningen.

FOU nu har sedan 2013, tillsammans med kommunerna, arbetat med frågor om utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom. När Socialstyrelsen 2020 tog fram den första nationella vägledningen för dagverksamheten ingick FOU nu i deras expertgrupp.

FOU nu:s nya stöd för utveckling, med tjänstedesign som metod, planerades starta våren 2020 men med anledning av Coronakrisen har det skjutits upp. Formerna för hur FOU nu bäst kan bidra till utveckling av dagverksamhet – demens tas upp till förnyat samråd med kommunerna.

FOU nu bidrar med metodkompetens och nätverk för de som önskar utveckla innehållet i dagverksamhetdemens, exempelvis utifrån tjänstedesign.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27