Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik

Strävan efter ökad kvalitet kräver kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan kompetens om följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt samt Öppna jämförelser och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

Läs mer på undersidorna om FOU nu:s pågående arbeten på detta område.

Senast ändrad 2021-09-19