Erfarenhetsutbyte kring socialtjänstens förebyggande arbete och samarbete med civilsamhället

Under coronapandemin beskrivs samverkan mellan socialtjänsten och civilsamhället ha tagit flera kliv framåt. FOU nu genomför tillsammans med kommunerna en inventering av former för denna samverkan och exempel på aktiviteter och stöd.

På kommunernas initiativ startar vi en inventering av hur samarbetet med Civilsamhället utvecklats under coronapandemin, bland annat samlar vi in exempel på vad som gjorts. Utifrån detta erfarenhetsutbyte genomföras, för lärande och tips om vad man kan ta med i den fortsatta samverkan även efter pandemin.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27