Nätverk välfärdsteknologi

Ett nystartat nätverk med fokus på det spännande området välfärdsteknologi. Tillsammans söker vi få en överblick över de möjligheter och utmaningar som finns, och lära av varandra.

Teknologi, möjligheter och behov är i ständig utveckling. För att bättre kunna hjälpa och lära av varandra har ett virtuellt nätverk bildats, som träffas för att lyfta frågor som exempelvis:

  • Erfarenheter: Tips, uppdrag, samarbete inom kommunerna
  • Omvärldsspaning: Vad finns, vad kan vi lära av andra
  • Teknik: Drift och säkerhetsaspekter
  • Implementering: Organisering och organisation
  • Styrning: Styrdokument, strategier
  • Anpassning: Tjänstedesign, målgruppsanpassning
  • Uppföljning: Hur mäta effekt, nyttoanalys

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27