Lärande och nätverk mellan kommuner och minnesmottagningar

Samverkan kring demensfrågorna utvecklas från tidigare år i nätverksform där representanter från kommunerna och minnesmottagningarna ingår.

Målsättningen är att FOU nu ger stöd till lokal samverkan samt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna för att inspirera, underlätta och samordna idéer för utveckling av sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga.

Senast ändrad 2022-02-08