Kortare seminarier tillsammans med verksamheter

Kortare seminarier tillsammans med verksamheter, utifrån olika frågor/områden som är aktuella ”just nu”.

Seminarier och workshops kan ge snabb input, problematisera en fråga, skapa samverkans ytor och nätverk, tas vidare av FoU eller fortsätta i annat forum och form. Exempelvis kring:

  • God vård och omsorg i hemmet. Hemtjänstens roll?
  • Kommunal hälso- och sjukvård? Samverkan vård–omsorg på särskilda boenden?
  • Kompetens och kompetensutveckling

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-02-08