Kortare seminarier tillsammans med verksamheter

Kortare seminarier tillsammans med verksamheter, utifrån olika frågor/områden som är aktuella ”just nu”.

Vi planerar kortare seminarier tillsammans med verksamheter, över en lunch eller eftermiddagsworkshop, utifrån olika frågor/områden som är aktuella ”just nu”. Cirka två per termin.

Dessa seminarier kan ge snabb input, problematisera en fråga, skapa samverkansytor, ge upphov till nätverk, tas vidare av FoU eller fortsätta i annat forum och form.

Seminarier kan fokusera på exempelvis:

  • Boende för personer med kognitiv sjukdom/demens
  • Innovativa arbetssätt. Aktiv/medskapande/involverade/egenvård brukare/patient/anhöriga i vård och omsorg; från design av nya tjänster till egenvård, uppföljning och frågor kring kvalitet. Skapa självständighet och trygghet hos de som bor hemma. Intresse för tjänstedesign som en metod utifrån detta
  • God vård och omsorg i hemmet. Utveckling av hemtjänstens roll och flexibilitet
  • Öppen/förebyggande verksamhet inklusive samverkan med civilsamhälle. Hur lära av varandra, vilken kunskap finns och hur utvecklar vi tillsammans kunskapen om innehåll, tillvägagångsätt etc.

Senast ändrad 2022-03-08