Anhörigstöd i framkant

Den demografiska utvecklingen, arbetet med nationell anhörigstrategi, förslaget till nya Socialtjänstlagen samt omställningsarbetet till en god och nära vård ger argument för att det är centralt att se över hur man jobbar med anhörigstöd samt vikten av att fånga denna fråga även på en strategisk nivå i kommunerna.

Under hösten och våren 2022 planerar vi för ett arbete om anhörigstöd i framkant. Arbetet utgår från ett orienterande seminarium i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping University och Kommunal utveckling Jönköpings län (mfl) som forskar bl a kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, samt förutsättningar och erfarenheter av. Målgruppen är ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå.

Det orienterande seminariet följs av en seminarieserie/kunskapsresa där lokalt utvecklingsarbete kopplas till aktuella forskningsresultat. Målgruppen är ansvariga för utveckling av anhörigstöd, t ex utvecklingsledare, chefer, anhörigkonsulenter, biståndsbedömare.

Arbetet avslutas med ett uppföljande seminarium med erfarenhetsutbyte utifrån från ”kunskapsresan”. Målgruppen är ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se