Anhörigstöd i framkant

Den demografiska utvecklingen, arbetet med nationell anhörigstrategi, förslaget till nya Socialtjänstlagen samt omställningsarbetet till en god och nära vård ger argument för att det är centralt att se över hur man jobbar med anhörigstöd samt vikten av att fånga denna fråga även på en strategisk nivå i kommunerna.

Kunskapsresa för ett anhörigstöd i framkant, fortsättning från 2021. Arbetet sker i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping University, Kommunal utveckling Jönköpings län samt intresserade verksamheter. Det utgår från ett pågående forskningsprojekt kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, samt förutsättningar och erfarenheter av stöd till anhöriga.

Upplägg

Arbetet utgår från ett upplägg med ett inledande och avslutande större seminarium samt fyra fördjupningsträffar där emellan.

Arbetet avslutas, i juni 2022, med ett seminarium där slutsatser och insikter utifrån från ”kunskapsresan” presenteras som avstamp för fortsatt lokal utveckling av ett anhörigstöd i framkant. Målgruppen är ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå.

Detta FoU-arbete är ett exempel på närmare samverkan mellan forskning och praktik. Effekter av arbete och vad som bidragit till dem kommer följas efter arbetets slut.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-03-16