Anhörigstöd i framkant

Den demografiska utvecklingen, arbetet med nationell anhörigstrategi, förslaget till nya Socialtjänstlagen samt omställningsarbetet till en god och nära vård ger argument för att det är centralt att se över hur man jobbar med anhörigstöd samt vikten av att fånga denna fråga även på en strategisk nivå i kommunerna.

Under hösten 2021 och våren 2022 erbjuder vi en kunskapsresa för ett anhörigstöd i framkant. Arbetet sker i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping University och Kommunal utveckling Jönköpings län (med flera). Det utgår från ett pågående forskningsprojekt kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, samt förutsättningar och erfarenheter av stöd till anhöriga.

Arbetet startade med ett orienterande seminarium för de som arbetar med anhörigstöd samt ansvariga för stödet på strategisk nivå.

Det orienterande seminariet följs nu av en seminarieserie/kunskapsresa där lokalt utvecklingsarbete kopplas till aktuella forskningsresultat. Målgruppen är ansvariga för utveckling av anhörigstöd, t.ex. utvecklingsledare, chefer, anhörigkonsulenter och biståndsbedömare. Sju kommuner deltar.

Arbetet avslutas, i juni 2022, med ett seminarium där slutsatser och insikter utifrån från ”kunskapsresan” presenteras som avstamp för fortsatt lokal utveckling av ett anhörigstöd i framkant. Målgruppen är ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se