Anhörigstöd i framkant

Den demografiska utvecklingen, arbetet med nationell anhörigstrategi, förslaget till nya Socialtjänstlagen samt omställningsarbetet till en god och nära vård ger argument för att det är centralt att se över hur man jobbar med anhörigstöd samt vikten av att fånga denna fråga även på en strategisk nivå i kommunerna.

Arbete 2023

Anhörigperspektivet fortsätter vara i fokus efter kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” 2021/2022. Stöd för utveckling av anhörigstöd och ett anhörigperspektiv som genomsyrar all verksamhet sker på tre sätt:

  • Stöd till lokalt utvecklingsarbete med t.ex. uppstartsworkshop/föreläsning
  • Nätverksarbete för stöd till lokala strategier/program/policy avseende anhörigperspektiv
  • Kunskapsspridning via FoU-café/seminarier.

Samarbetet med forskarteamet vid Jönköping University Hälsohögskola fortsätter under året.

Arbete 2021–2022

Kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” för ett anhörigstöd i framkant pågick 2021 och 2022 i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping University, Kommunal utveckling Jönköpings län samt intresserade verksamheter. Arbetet utgick från ett forskningsprojekt kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, samt förutsättningar och erfarenheter av stöd till anhöriga.

Arbetet byggde på ett upplägg med ett inledande större seminarium, fyra fördjupningsträffar, och ett större avslutande seminarium som bjöd på slutsatser och insikter från ”kunskapsresan” som avstamp för fortsatt lokal utveckling av ett anhörigstöd i framkant. Målgruppen var ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-23