Uppföljning och lärande av krisledning och arbete med covid-19 inom kommun samt Region Stockholm

FOU nu medverkar vid och bidrar till uppföljning och lärande av krisledning och arbete med covid-19 inom kommun samt Region Stockholm.

Medverkar bland annat vid uppföljning av krisledning inom regionen (LSSL/SLSO) samt genomför genomlysning av arbete på äldreboende under en tidsperiod av covid-19 spridning våren 2020.

Webbinarium om lärdomar och erfarenheter

Många olika arbeten pågår inom kommunerna och Regionen rörande lärande, uppföljning, genomlysning, utvärdering etc kopplat till covid-19. Under Q4 arrangeras ett digitalt seminarium tillsammans med berörda parter med fokus på att lära av det som vi tillsammans ser, från olika perspektiv, ex samverkan kommun-region. FoU återkommer inom kort med förslag på upplägg och tider.

Kontakt

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se

Senast ändrad 2020-09-28