Samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet

Ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan regionens äldre-FoU:er för att studera och samtidigt stödja samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet.

FOU nu har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor (FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum) under 2020 tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en praktiknära studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Vi har sökt former och metoder för hur vi kan undersöka och stärka effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. En ny ansökan till FORTE är inskickad. För att studera och samtidigt stödja sammanhållen vård och omsorg är planen att följa samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet. Beslut från Forte väntas under maj 2021.

Kontakt

För mer information kontakta Mia Flink, maria.flink@sll.se, eller Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-05-03