God nära vård - vad fungerar, för vem, under vilka omständigheter och varför?

Den pågående omställningen mot "god och nära vård" innebär genomgripande förändringar av kommunal och regional vård och omsorg. Ett FoU-gemensamt planeringsprojekt sonderar terrängen.

De fyra FoU:erna inom äldreområdet (FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) har tillsammans med Akademiskt Primärvårdcentrum fått ett planeringsbidrag från Forte för att undersöka förutsättningarna för ett forskningsprojekt om denna omställning. Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större framtida forskningsprojekt och etablera samarbeten med bland annat praktik och brukare.

I planeringsprojektet ska vi undersöka förutsättningarna för ett framtida projekt och skriva en ny ansökan om forskningsanslag. I planeringsprojektet vill vi få kunskap om vilka områden och frågor som verksamheter tycker är relevanta att undersöka i ett framtida forskningsprojekt. Vi vill även identifiera verksamheter som är intresserade av att medverka i det framtida forskningsarbetet. Vi kommer att göra detta genom kortare enkäter till och samtal med personer som är engagerade inom god och nära vård i kommun, region och civilsamhälle. Materialet som samlas in under planeringsprojektet kommer också kunna användas i FoU:ernas arbete med att stödja kommunernas pågående utveckling- och omställningsarbete.

Om vårt framtida forskningsprojekt blir beviljat vill vi stödja och utvärdera omställningen mot god och nära vård med fokus på samverkan kring äldre personer. För att bidra till praktiskt användbar kunskap kommer projektet utformas för att bättre förstå "vad som fungerar, för vem, under vilka omständigheter, och varför" utöver att studera effekter av omställningen.

Kontakt

Maria "Mia" Flink, maria.flink@regionstockholm.se, tel. 070-278 83 57

Senast ändrad 2023-03-20