Effektiv och hållbar sammanhållen vård och omsorg för äldre personer?

Ett arbete som initialt söker metoder för att studera och stödja effektiv och hållbar sammanhållen vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Arbetet finansieras genom forskningsmedel från FORTE.

FOU nu har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor (FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum) tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en praktiknära studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Under 2020 söker vi former och metoder för hur vi kan undersöka och stärka effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Målsättningen är bland annat en ny projektansökan till Forte om en större studie, och samtidigt påbörja identifikationen av komponenter för samverkan samt bidrag till att utveckla god samverkan.

För mer information kontakta Mia Flink, maria.flink@ki.se, eller Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-23