Samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst

Samverkan och synergier mellan FOU nu (äldre och funktionshinder) och FoU Nordväst (Individ- och familjeomsorg) stärks ytterligare under 2021 genom bland annat en samlokalisering mellan verksamheterna.

Som en del i arbetet med att utveckla praktiknära FoU och för att stärka samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst, delar FOU nu och FoU Nordväst arbetsplats från och med april 2021. Se nyhet här: Samlokalisering ger stärkt samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst (2021-04-15)

Arbetet med att utveckla samverkan och finna synergier fortsätter under 2022. 

FOU nu (äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning) samfinansieras av de åtta kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Region Stockholm. Samma kommuner inklusive Sundbyberg samfinansierar FoU Nordväst (individ- och familjeomsorg).

För mer information om FoU Nordväst, se deras hemsida: www.fou-nordvast.se

Kontakt

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-03-08