Samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst

Samverkan och synergier mellan FOU nu (äldre och funktionshinder) och FoU Nordväst (Individ- och familjeomsorg) stärks ytterligare under 2021 genom bland annat en samlokalisering mellan verksamheterna.

Mer information kommer.

Kontakt

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se

Senast ändrad 2021-02-08