Samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst

Samverkan och synergier mellan FOU nu (äldre och funktionshinder) och FoU Nordväst (Individ- och familjeomsorg) stärks ytterligare under 2023 genom bland annat fler gemensamma FoU-arbeten.

Som en del i arbetet med att utveckla praktiknära FoU och för att stärka samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst, delar FOU nu och FoU Nordväst arbetsplats från och med april 2021. Se nyhet här: Samlokalisering ger stärkt samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst (2021-04-15)

Arbetet med att utveckla samverkan och finna synergier fortsätter under 2023. Ett nytt gemensamt arbete rör vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten, läs mer här: Vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten

FOU nu (äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning) samfinansieras av de åtta kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Region Stockholm. Samma kommuner inklusive Sundbyberg samfinansierar FoU Nordväst (individ- och familjeomsorg).

För mer information om FoU Nordväst, se deras hemsida: www.fou-nordvast.se

Kontakt

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-23