FoU-cafe 19 februari 2020

Vårt arbete

Vår målsättning är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning. Vi verkar främst i frågor där samverkan mellan region och kommun, vård och omsorg är en förutsättning.

Övergripande prioriterat område: Omställningen mot en God och Nära vård och omsorg

FOU nu:s arbete utformas utifrån styrgruppens gemensamma fokusområden och prioriteringar med fokus på frågor där samverkan mellan kommun och region är en förutsättning. Ett övergripande prioriterat område för 2023 är Stöd till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg.


FOU nu:s arbeten är uppdelade i följande huvudområden:

långsmal IMG_8574

Sammanhållen vård och omsorg

Utforska området
långsmal _MG_9703_medium

Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik

Utforska området
långsmal hands-2847508_1920

Regional samverkan

Utforska området
långsmal _MG_9551

Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Utforska området
långsmal lyn_6560-medium

Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk

Utforska området
Långsmal inverterad FOU nu-kringla

Avslutade arbeten

Till arkivet