Nytt FoU-café: Digitala aktiviteter och träffar för äldre

Pandemin ledde till att flera kommuner ställde om sitt arbete och började söka former för digitala aktiviteter och träffar för äldre. Lunds kommun – årets e-hälsokommun 2021 – medverkar och berättar om sina erfarenheter. Kom, lyssna, bidra!

Pandemin ledde till att flera kommuner ställde om sitt arbete och började söka former för digitala aktiviteter och träffar för äldre. Vad kan vi lära av erfarenheterna hittills? Vad vill vi ta med oss även då det går att träffas fysiskt igen?

Kom, bidra med dina erfarenheter och ta del av erfarenheter från bl a Upplands-Bro och Järfälla. Medverkar gör Lunds kommun, som startade digitala träffpunkten för seniorer 2020. Årets e-hälsokommun 2021!

Bakgrund

Utveckling av det förebyggande arbetet är en aktuell fråga. Det är även digitalisering och att underlätta för alla att vara delaktiga i ett digitaliserat samhälle. Flera av kommunerna inom FOU nu:s område har provat nya arbetssätt under pandemin. Uppland-Bro är ett exempel med digitala träffar, uppsökande verksamhet i form av ”tekniska bussen” och Ipads för utlåning. Järfälla har bl a startat digital fika och digitala samtalsgrupper för äldre samt erbjuder ”hemguide” som ger stöd med tekniken i hemmet.

Mija Toftner blev ny chef för seniorträffarna i Lund precis då pandemin bröt ut. Vi är jätteglada för att hon vill medverka vid vårt FoU-café tillsammans med sin medarbetare Malin Mellberg som arbetar på Digitala träffpunkten. Den 18 maj blev Lund utsett till årets e-hälsokommun 2021! En bidragande del till det var de digitala träffpunkterna. STORT grattis!!

Anmälan

Anmäl dig här: FoU-café: Digitala aktiviteter och träffar för äldre

Publicerad 2021-05-20