Nätverksträff regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens

  • 2022-11-15

  • 13.30 - 16

  • Fysisk träff om det är möjligt

Välkommen till årets tredje träff i Regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens, Stockholms län och Gotlands län.

Dagordning

  • Aktuell information
  • Presentationer och på gång i länet
  • Tid för nätverkande
  • Övrigt
  • Nästa möte

Plats

Vi planerar i första hand för fysisk träff på Torsplan, men om det inte skulle gå så blir träffen i Microsoft Teams/ZOOM.

Övrigt

För information, frågor om anmälan etc kontakta elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Anslutningslänk till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.

Anmälan

Anmälningsinformation kommer senare.

Forskning och utveckling