Rapporter

Det är viktigt att dokumentera förändringar och nya kunskaper så de kan föras vidare ut bland våra medarbetare inom äldreområdet. Att lära sig planera sin tid och löpande dokumentera är också en viktig del för den personliga utvecklingen. Många projekt kommer att resultera i en rapport, dessa  publiceras här.

Tillsammans för trygg hemgång

Lauritzen, Elisabeth: Tillsammans för trygg hemgång – Erfarenheter från lärande utvärdering vid uppstart av ny insats för trygg hemgång i Järfälla [2019], FOU nu

Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer

Palmlöf, Klinga, Rundgren: Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer –  ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell [2019], FoU-rapport nr 34/2019, FoU Nordost

Självständighetens labyrint: Tips för utvecklingsarbete

Erdtman E, et al.: Självständighetens labyrint: Tips för utvecklingsarbete. [2017]

Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län

Karlsson, Klinga, Rydwik, Lindqvist, Nordlund, Ranung, Lennartsson, Sonde: Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län [2018]

Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1

Klinga, Rydwik: Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1 [2018]

Praktisk utbildning på särskilt boende för äldre

Praktisk utbildning på särskilt boende för äldre – Erfarenheter och lärdomar från verksamhetsförlagd utbildning för elever/studenter [2018]

Självständighetens labyrint: Studiematerial

Erdtman E, et al.: Självständighetens labyrint: Studiematerial. [2016]

Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar

Erdtman E, Larsson N & Lauritzen E: Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar[2015]

Effekter av träning på balans funktion, muskelstyrka, fysisk aktivitet och fallrädsla efter utprovning av rollator hos äldre personer

Examensarbete i klinisk medicinsk vetenskap på magisterprogrammet vid Sektionen för fysioterapi på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet, VT 2015.

Sambandet mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter

Examensarbete i Folkhälsa 30 hp vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.

Rapport: PVIS två år senare — vad hände sen?

Palliativ vård i särskilt boende för äldre, PVIS — en satsning på utbildning av personal inom kommunal äldreomsorg. Vad hände sen? Chefernas synpunkter på utbildningssatsningen 2 år efter att personal har fått utbildning.

Ladda hem rapporten här!

Apodos i slutenvården

Studie av införande av ApoDos inom slutenvården, här!

Vad händer efter diagnos på minnesmottagningen?

En studie av primärvårdens uppföljning av läkemedelsbehandling vid demenssjukdom. Läs rapporten här!

Utvärdering Palliativ vård i SÄBO

Ladda hem utvärderingen av projektet Palliativ vård i SÄBO, PVIS, här!

Slutrapport Palliativ vård i SÄBO, PVIS

Ladda hem Slutrapporten från projektet Palliativ vård i SÄBO här!

Verksamhetsplan 2012

Läs FOU nu:s verksamhetsplan för 2012 här!

Verksamhetsberättelse 2011

Läs FOU nu:s verksamhetsberättelse för 2011 här.