Film och bildspel

Image

   

FoU-café i Upplands Väsby, 7 november 2008

Temat för caféet var "Implementering av forskningsresultat - fallprevention och träning för äldre personer".

Tid: 02:47, ej ljud

 

Image

   

Seminarium om Framtidens äldrevård och äldreomsorg, 10 november 2008

Dagen utgick i från frågeställningarna: Går det att planera för en god äldreomsorg och en god vård för äldre personer i framtiden? Vad vet vi idag och vilka prognoser kan vi lita på? Går det att skapa verktyg för att säkra att vi planerar och tänker ”rätt” för framtida behov?

Tid: 03:36, ej ljud

 

Image

   

Försvar av avhandlingsarbetet "Being in safe hands" av Berit Seiger, 15 november 2008

Fokus i avhandlingsarbetet har varit att beskriva upplevelser av att få mjuk massage bland patienter och närstående i palliativ vård samt att utbilda personal.

Tid: 04:23, ej ljud

 

Image

   

FOU nu-film

Introduktionsfilm till FOU nu.