Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa. Arbetet har genomförts inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län – en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Analysarbetet har resulterat i både ett antal delrapporter från de olika FoU:erna, och en gemensam rapport.

Det uppdragsgivaren, Storsthlm (f.d Kommunförbundet Stockholms Län), Stockholms läns landsting och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) bland annat har velat få svar på är:

  1. Vilken typ av hjälp kan man erbjuda äldre personer med psykisk ohälsa och vilka insatser rör det sig om?
  2. I vilken utsträckning täcker nuvarande insatser existerande behov?

Gemensam rapport

Resultaten presenteras i en gemensam rapport. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan avseende psykisk hälsa i Stockholms län.

Ladda ner den gemensamma rapporten här: Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län

Delrapport från FOU nu

Ladda ner FOU nu:s delrapport här: Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1

Mer information