Stöd för systematiskt kvalitetsarbete – Öppna jämförelser

Strävan efter ökad kvalitet kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan Öppna jämförelser, kvalitetsregister och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

Skrattande personal och brukareFotograf: Yanan Li

Öppna Jämförelser

Öppna jämförelser upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting). De kan ge en god grund för att följa utvecklingen av kvalitet bland annat inom vård och omsorg om äldre. Här visas resultat på nationell, regional, lokal och enhetsnivå.

För att bättre kunna använda resultaten för uppföljning och utveckling har ett samarbete mellan FOU nu:s ägarkommuner inletts. Genom att försöka säkerställa att varje kommun svarar på frågorna från Socialstyrelsen på samma sätt får kommunerna mer jämförbara resultat. Med start hösten 2019 inkluderas också LSS-området i processen. Det nära samarbete som finns mellan kommunerna ger också goda möjligheter att förstå vad som ger skillnader i resultat och inspirera varandra till utveckling av äldre- och LSS-områdena.

FOU nu samordnar kommunernas samverkan kring Öppna jämförelser avseende vård och omsorg av äldre. Den modell som arbetsgruppen tagit fram består av tre steg;

  1. Dialoger för att säkerställa lika tolkning av enkätfrågorna
  2. Sammanställning av det resultat som publiceras av Socialstyrelsen där kommunerna jämförs med varandra, länet och riket.
  3. Dialoger för analys och erfarenhetsutbyte som underlag för lokala förbättringsarbeten

För mer information om FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser kontakta Andreas Larsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Elisabeth Lauritzen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

För mer allmän information om Öppna jämförelser, besök:

Kvalitetsregister

FOU nu hade från mitten av 2014 till mitten av 2016 uppdraget att bidra till systematisk kvalitetsutveckling genom att stödja verksamheternas användning av kvalitetsregister. Läs mer om projektet här: Kvalitetsregister