Utveckling för Akademisk geriatrik

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, geriatriska kliniker, CKU, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskolan, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola.

Genom en gemensam satsning där geriatriska klinker i länet samverkar för att utveckla personalens kompetens skulle geriatriken kunna bli ett attraktivt område för utveckling både för den enskilde medarbetaren och ett område med högkvalitativ och patientsäker vård för medborgarna. Möjligheten för gemensamma patientnära forskningssatsningar ger möjlighet att bedriva gemensamma utvecklings- och forskningsarbeten.

Centrum för geriatrisk utbildning och forskning, CGUF

Inom Centrum för geriatrisk utbildning och forskning, CGUF, utvecklas den kliniska handledningen för studenter i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i kombination med en satsning på klinisk patientnära forskning. Där utbildning sker ska forskning bedrivas.

Genom CGUF skapas en pedagogisk miljö som ska stärka studenters intresse för geriatrisk vård samt viljan till att utveckla den. I mötet med studenter utvecklas också den kliniska verksamheten, gamla rutiner och metoder ifrågasätts eller omprövas i allt högre grad. Frågor som berör värdegrund och bemötande väcks och diskuteras med både studenter och medarbetare på ett tydligare sätt än tidigare.

För att utveckla den geriatriska vården måste multiprofessionella team (dvs. samtliga yrkeskategorier) tillsammans bedriva klinisk behandlingsforskning. Inom det geriatriska verksamhetsområdet är basen för lyckat behandlings-, vård- eller rehabiliteringsresultat att arbetet sker i multiprofessionella team kring patienten. Detta för att uppnå en individcentrerad vård efter varje enskild individs behov.

Genom det etablerade CGUF vid Jakobsbergsgeriatriken har möjligheten till att fler studenter kan göra sin VFU inom nämnda område markant ökat. Studenter från olika lärosäten i länet kan idag ges meningsfull VFU av hög kvalitet med möjlighet att ta del av de fem hörnstenarna som utgör geriatrisk vård. Varje student får möjlighet att lära, se och träna i multiprofessionella team i samtliga moment som ingår i geriatrisk vård:

 • akutgeriatrik
 • rehabiliterande verksamhet
 • palliativ vård inklusive ASiH
 • minnesundersökning (demensutredning)
 • läkaruppdraget i särskilda boenden

En tydlig lärandemiljö har skapats för att stödja utveckling av studenters yrkesspecifika kompetens. Studentsalar finns på tre avdelningar på Jakobsbergsgeriatriken. Personalen har fått möjlighet att utveckla sin handledarkompetens. Från VT 2011- VT 2012 har 56 medarbetare genomfört utbildning i handledning motsvarande 7,5 högskolepoäng.

På studentsalarna får studenter möjlighet att träna internprofessionellt lärande, IPE, i praktiken, det vill säga att arbeta både över yrkesspecifik och organisatorisk gräns (landstingets hälso- och sjukvård – kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg).

Det har snart gått två år sedan arbetet med CGUF inleddes vid Jakobsbergsgeriatriken.
Vad som har tagits fram är följande:

 • ett strukturerat introduktionsprogram för studenter
 • ett schema för handledarseminarier
 • schemalagd tid för daglig reflektion och uppföljning av studenternas arbeten och upplevelser på kliniken
 • etablerade studentsalar med ett patientcentrerat fokus, detta innebär att studenten följer patientens väg i vården/behandlingen, där handledarutbildade handledare handleder.
 • Adjungerad klinisk adjunkt verksam i CGUF
 • Ett kliniskt träningscentrum, KTC har börjat ta form där studenter i lugn och ro kan träna praktiska moment på dockor eller atrapper.
 • Efter varje studentgrupp görs en utvärdering av VFU-perioden, denna utvärdering diskuteras med alla medarbetare på kliniken. Frågor som bemötande, kliniska färdigheter samt attityder har på så sätt börjat diskuteras på ett mer medvetet sätt bland personalen på kliniken.

CGUF drivs i samarbete med andra geriatriska kliniker inom SLSO, berörda högskolor, Jakobsbergs Akademiska vårdcentral, Folktandvården, rehab samt FOU nu.

Kontakta Christina Sundman eller Eva Henriksen om du vill veta mer, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.