Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC

Målet med AVC är en kontinuerlig utveckling mot en attraktiv, evidensbaserad och patientsäker vård.

Processen Akademisk vårdcentral, AVC, fokuserar på att stärka lärandemiljöer inom primärvården för studenter, medarbetare och patienter. Den kliniska patientnära forskningen integreras i verksamheterna, där den nya kunskapen ska användas, för att stimulera ett kritiskt förhållningssätt och för att korta tiden mellan ny kunskap och praxis. Genom bland annat en satsning på e-Hälsa stärks patientens ställning och påverkansmöjligheter där patienten blir en aktiv samarbetspartner is in egen vård.

Patient och vårdpersonal (fotograf: Yanan Li)AVC är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, primärvården i Stockholms län och högskolorna Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola. Till Jakobsbergs AVC är 16 närliggande vårdcentraler, rehab Nordväst, barna- och mördravård knutna. Inom länet finns ytterligare sju Akademiska vårdcentraler; Liljeholmens vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral, Mörby vårdcentral, Tiohundra/Norrtälje, St Eriks Vårdcentral, Huddinge/Flemmingsbergs vårdcentral samt Hässelby/Akalla vårdcentral.

Inom AVC sker fortbildning av medarbetare med grund och specialist kompetens. Fokus läggs på aktuell handledarutbildning för att kunna erbjuda en VFU med hög kvalitet. Interprofessionellt lärande eftersträvas i samtliga moment. En modern studentarbetsplats har skapats för att erbjuda bra studiemiljö, möten mellan professioner samt inspiration.

Jakobsbergs AVC fokuserar som första fokusområde på den äldre personen i vårdkedjan. Detta stärks genom lokalt samarbete med närliggande geriatrisk verksamhet, tandvården, rehab samt FOU nu.

Kontakta Elisabeth Rydwik, AVC-samordnare Jakobsbergs vårdcentral, om du vill veta mer Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer...

Samarbete Akademisk vårdcentral var en del av paraplyprojektet Gemensam utveckling av vård och omsorg i samverkan med gymnasieskola, högskola och universitet