Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #29

Nyhetsbrev från FOU nu #29, september 2020

 • Föränderlighet i en föränderlig tid
 • Lärande och utveckling av stärkt lokal samverkan vård omsorg
 • Erfarenhetsutbyte kring socialtjänstens förebyggande arbete och samarbete med civilsamhället
 • Snabbintroduktion till vård och omsorg
Nyhetsbrev #28

Nyhetsbrev från FOU nu #28, december 2019

 • Stärkt regional samverkan ger avtryck
 • Utveckling av dagverksamhet demens utifrån tjänstedesign
 • Stort regionalt intresse för trygg och förstärkt hemgång
 • Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt?
Nyhetsbrev #27

Nyhetsbrev från FOU nu #27, juni 2019

 • Sammanhållen vård och omsorg där och när det behövs
 • Uppdatering lokala program om demens pågår
 • Samarbete stärks mellan praktik och akademi
 • Gemensamma regionala lärdomar om Trygg hemgång
Nyhetsbrev #26

Nyhetsbrev från FOU nu #26, november 2018

 • Skarpt läge LUSen
 • Rapporter visar vägen framåt: Psykisk hälsa äldre
 • Mer utveckling och forskning tillsammans med vård och omsorg
 • Ny forskning om sammanhållen vård och omsorg
Nyhetsbrev #25

Nyhetsbrev från FOU nu #25, juni 2018

 • Införande av LUSen
 • Stöd till införande av LUSen pågår
 • Uppstart för utveckling av dagverksamhetsamarbete
 • AKA-plattformen växer
Nyhetsbrev #24

Nyhetsbrev från FOU nu #24, december 2017

 • Sammanhållen vård och omsorg
 • Fortsatt utveckling av AKA-plattformen
 • Dialog, inspiration och lärande om självständighet
 • Socialstyrelsen intresserad av FOU nu:s arbete med ÖJ
Nyhetsbrev #23

Nyhetsbrev från FOU nu #23, juni 2017

 • Stärkt regional samverkan
 • Självständighetsprojektet fortsätter 2017
 • AKA-plattformen utvecklas
 • Trygg hemgång
Nyhetsbrev #22

Nyhetsbrev från FOU nu #22, mars 2017

 • FoU:s roll för sammanhållen vård och omsorg
 • Sammanhållen vård och omsorg
 • Samarbete mellan FoU-enheter om vårdplanering via video
 • Lyckad workshop om trygga och effektiva vårdövergångar mellan geriatrik och primärvård
Nyhetsbrev #20

Nyhetsbrev från FOU nu #20, maj 2016

 • Smartare FoUU?
 • AKA-nätverk testar möten med teknikens hjälp
 • Nytt samarbete kring förebyggande verksamheter för äldre personer
 • Mot en förbättrad samordnad vårdplanering
Nyhetsbrev #19

Nyhetsbrev från FOU nu #19, maj 2016

 • Smartare FoUU?
 • AKA-nätverk testar möten med teknikens hjälp
 • Nytt samarbete kring förebyggande verksamheter för äldre personer
 • Mot en förbättrad samordnad vårdplanering
Nyhetsbrev #18

Nyhetsbrev från FOU nu #18, februari 2016

 • Att få ihop vård, omsorg, utbildning och studenter
 • FOU nu samordnar AKor inom geriatrik i länet
 • Ökad nytta av Öppna Jämförelser
 • Större utveckling genom samarbeten mellan boenden
Nyhetsbrev #17

Nyhetsbrev från FOU nu #17, december 2015

 • Utforskande och användning – samtidigt
 • Skrift lanserad på workshop
 • Välkommen till nätverk för Dagverksamhet – demens!
 • Forskningsprojekt inom geriatriken i slutfasen
Nyhetsbrev #16

Nyhetsbrev från FOU nu #16, oktober 2015

 • Kvalitetsregister och värden?
 • Alzheimerdagen 2015 i Upplands-Bro
 • Fler verksamheter inför videoteknik för vårdplanering på distans
 • Stöd för användande av kvalitetsregister fortsätter
Nyhetsbrev #15

Nyhetsbrev från FOU nu #15, juni 2015

 • Förändring pågår
 • En kvalitetsregistervår
 • Samverkan om videokonferensteknik
 • Välbesökt dag för inspiration och erfarenhetsutbyte
Nyhetsbrev #14

Nyhetsbrev från FOU nu #14, december 2014

 • Kontinuerlig utveckling genom kvalitetsregister
 • BPSD och Senior alert
 • Pilotstudie om äldre personers hälsa
 • Mot en bättre dagverksamhet
Nyhetsbrev #13

Nyhetsbrev från FOU nu #13, september 2014

 • Deltagarbaserad forskning för utveckling
 • Hur kan vi utveckla dagverksamheten tillsammans?
 • Videoupptagning från seminarium
 • Forskningscirklar för en bättre demensvård
Nyhetsbrev #12

Nyhetsbrev från FOU nu #12, juni 2014

 • Den blomstertid nu kommer
 • Världsunik ny geriatrisk munmiljö
 • Välkommen att påverka demensvården!
 • Webbutbildning i palliativ vård
Nyhetsbrev #11

Nyhetsbrev från FOU nu #11, mars 2014

 • Konkreta förändringar och innovationer
 • Unikt åtgärdspaket för förbättrad munhälsa
 • Ökad kvalitet och tillgänglighet genom videokonferensteknik
 • Utbildningssatsningen PVIS en framgång
Nyhetsbrev #10

Nyhetsbrev från FOU nu #10, december 2013

 • Framtida kompetens nu!
 • Vad påverkar återinläggning? Samband fallrisk - fallolycka?
 • Välbesökt seminarium om resultat i demensprojektet
 • Barriärer till självständighet
Nyhetsbrev #9

Nyhetsbrev från FOU nu #9, juni 2013

 • Om vi gör som vi brukar, blir det som vanligt!
 • Hur kan vi påverka undvikbara återinläggningar?
 • Utbildningsäldreboende, processer för ökad kvalitet utvecklas
 • Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom
Nyhetsbrev #8

Nyhetsbrev från FOU nu #8, januari 2013

 • Samskapande forskningsprocesser
 • Positiva erfarenheter av Nattfrid
 • Förbättrad vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa
 • Mer forskning med relevans för äldre personer

Nyhetsbrev från FOU nu #7, oktober 2012

 • Näringsliv-Akademi-Vård och omsorg
 • Forskning som ger nytta för patienten
 • Självständighet för personer med funktionsnedsättning
 • Kliniskt träningscentrum

Nyhetsbrev från FOU nu #6, juni 2012

 • Framtidens hälso- och sjukvård, nu
 • Resultat från Palliativ vård i SÄBO
 • Ledarskap och Trygga möten
 • LSS – palliativ vård och personer med demenssjukdom

Nyhetsbrev från FOU nu #5, april 2012

 • Brukar- och patientnära forskning och utveckling
 • Vad händer efter diagnos på minnesmottagningen?
 • Bättre nattsömn och tillsyn med högre kvalite
 • Utveckling av modeller för implementering av riktlinjer
Image

Nyhetsbrev från FOU nu #4, december 2011

 • Kunskap och kvalitet hör ihop
 • Positiva resultat från Trygga möten i nytt format
 • Sammanhållen vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Effektivisering genom ApoDos i slutenvården?
Image

Nyhetsbrev från FOU nu #3, september 2011

 • Kommunikation och utveckling genom bilder
 • Arkitektur och åldrande
 • Stort intresse för utveckling inom området personer med funktionsnedsättning
 • ”Minnet sviker men känslan lever kvar”
Image

Nyhetsbrev från FOU nu #2, juni 2011

 • Sommar!
 • Förbättrad tillgänglighet på dagverksamheter
 • Lär vi av det vi gör?
 • Tillgänglighet och mängden hemtjänst
Image

Nyhetsbrev från FOU nu#1, 8 mars 2011

 • FOU nu. Utökat uppdrag, nytt namn
 • Ökad kvalitet på vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Uppföljning av läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #11, 15 dec 2010

 • Nya möjligheter med nytt samverkansavtal!
 • Studenter, utbildning, forskning och utveckling
 • Äldrepsykiatri i utveckling
 • Diskriminering inom hälso- och sjukvården?
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #10, 29 sep 2010

 • Fler måste vilja möta framtida behov
 • Framtidens vård och omsorgsboende är redan på gång!
 • Slutenvårdsdos och patientsäkerhet
 • Palliativ vård i SÄBO – en geriatrisk angelägenhet
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #9, 2 juni 2010

 • Det pågår förändring
 • Konferens för SÄBO-läkare drog fullt hus!
 • Skilda behov och komplex samordning
 • Utveckling av palliativ vård på Ekerö
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #8, 25 mars 2010

 • Kompetens för framtidens äldreomsorg och äldrevård
 • Stort intresse för palliativ vård i SÄBO
 • Hur kan vi tillsammans utveckla bättre stöd till anhöriga?
 • Erfarenheter från projekt om äldrepsykiatri
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #7, 15 dec 2009

 • Forskning och utveckling tillsammans – då kan vi lyckas
 • Äldrefokus i Stockholms Folkhälsoenkät 2010
 • Samordningstjänst ger nya möjligheter
 • Mer pengar till FoU-projekt!
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #6, 15 sep 2009

 • Möjligheter
 • Boxning och tennis på en geriatrisk klinik?
 • Forskningsbaserat arbetssätt för sjukgymnaster och arbetsterapeuter
 • Nu lyfter äldrepsykiatriprojektet!
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #5, 17 juni 2009

 • Att använda kunskap är en konst
 • Ökad vårdkvalitet genom information på patientens villkor
 • Påverkas balansen efter utprovning av rollator?
 • Viktiga lärdomar framkommer i ny utvärdering
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #4, 8 april 2009

 • Socialt innehåll i dagen
 • Leder utbildning till nytta?
 • Frivilligas insatser inom äldrevården
 • Upplevelser av nytt larmkoncept
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #3, 5 feb 2009

 • Kunskapens hållbarhet!?
 • Förebyggande arbete, vad kan det "falla" på?
 • Ökad patientsäkerhet och resursbesparing
 • Kartläggning av anhörigstöd ger kunskap
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #2, 16 dec 2008 

 • Kan vi göra på annat sätt?
 • Framtiden är nu!
 • Kan vi göra på annat sätt?
 • Bemötande av äldre personer med psykiska funktionshinder. På vems vilkor?
Image

Nyhetsbrev från FOU äldre norr #1, 12 nov 2008

 • Välkommen till FOU äldre norr! 
 • Måste vi göra om alla projekt?
 • Vi får väl alla en värdig död, eller?
 • SÄLTA – ett verktyg för säker och relevant läkemedelsbehandling