Fortsatt vässad samverkan om LUSen

I början av juni har FOU nu hållit i två workshops, varav en på Jakobsbergsgeriatriken och en på Löwenströmska sjukhuset, om samverkan utifrån LUSen.

Deltog gjorde personal och chefer inom kommun, geriatrik, rehab och öppenvård. Deltagarna arbetade tillsammans med frågor om vad som fungerat bra, vad som kan bli bättre och vad syftet med samverkan är. Deltagarna identifierade flera områden där det finns potential att utveckla samverkan ytterligare, såväl i den lokala kontexten som tillsammans med FOU nu. Bland annat identifierades behov av att fortsatt utveckla samverkan så att den enskildes behov är i centrum.

Under hösten 2019 kommer FOU nu att hålla i ytterligare två workshops där deltagarna kommer att arbeta vidare med de identifierade utvecklingsområdena.

Läs mer om FOU nu:s arbete med LUSen här: Sammanhållen vård och omsorg