Kultur och demens – vi söker nya former för samarbete i länet!

Det händer mycket både inom demensområdet och inom kultur i vården. I dag träffades Region Stockholms kulturförvaltning, HSF, Storsthlm, äldre-FoU:er och utförare inom kultur för äldre samt Botkyrka kommun som kommit långt i arbetet för kultur för äldre.

Syftet med detta möte, som FOU nu initierat tillsammans med Kompetenscentrum för kultur och hälsa, var att öka kunskapen om varandras arbeten och se hur vi bäst kan bidra till spridning och synergier i länet. Ett spännande möte om möjligheterna med ökad samverkan mellan socialtjänst, vård och kultur för utveckling av stöd till personer med demenssjukdom.

Kompetenscentrum Kultur och hälsa tipsar om att det finns platser kvar på SMI:s (Stockholms Musikpedagogiska Institut) utbildning i "Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg; 7,5 hp". Läs mer på www.smi.se/utbildningar/fortbildning/omvardnad.html