Utvärdering av fallförebyggande verksamhet

Nestor FoU-center har publicerat en utvärdering av Nacka kommuns "Balansskolan", en fallpreventiv verksamhet. Rapporten är författad av Karin Högstedt och Ingeborg Björkman vid Nestor FoU-center.

Nacka kommun har sedan tio år tillbaka erbjudit sina invånare som är 65 år och äldre att gå Balansskolan där man vid tre kurstillfällen lär mer om hur fysisk aktivitet, kost, läkemedelsintag, boendemiljö och olika typer av hjälpmedel kan förebygga fallolyckor. Utvärderingen ger positiva besked. Andelen som började träna efter kursen ökade med 20 procentenheter, likaså andelen som börjat använda hemträningsprogram efter genomgången kurs. Deltagarnas benägenhet att ändra sina kostvanor och att diskutera sina läkemedel med läkare ökade också. Antalet personer som i början av kursen uppgav att de hade en stillasittande livsstil minskade i antal.

För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.