FN:s funktionsrättskonvention som verktyg för ökad självständighet

FOU nu närvarade den 26 april 2019 på uppstartsseminariet för projektet "Artikel 19 som verktyg". Upplands Väsby och Järfälla är med i detta nya och spännande projekt (april 2019 – 2022) som drivs av Independent Living Institute med stöd från allmänna arvsfonden.

Projektet skall bidra till att sprida information om Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället – i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt information om den konkretisering som FN:s funktionsrättskommitté tog fram 2017 i form av General Comment No. 5 (kommentar GC5). Detta kommer ske med tre spår;

  • Medvetandegörande (bla studiematerial om GC5)
  • Uppföljningsverktyg (indikatorer för att bedöma efterlevnad ur ett individperspektiv)
  • Juridik (vägledning för implementering mm)

FOU nu kommer på olika sätt följa och försöka stötta arbetet samt sprida resultat.

Läs mer på lagensomverktyg.se