Välbesökt nätverksträff inom AKA-plattformen

Den 20 mars 2019 hölls en nätverksträff för aktiva i AKA-plattformen. Karolinska Institutet stod värd för dagen. Under dagen deltog AKor och utbildningsansvariga inom geriatrisk hälso- och sjukvård, ASIH, SPSV, närakut och kommunen i Region Stockholm samt representanter från Karolinska Institutet, Röda korset högskola, Sophiahemmets högskola och Bräcke diakoni.

Charlotte Klinga talar

Under mötet diskuterades organisation, AKA-rollen och samverkan. Goda exempel och idéer lyftes och organisatoriska förutsättningar för samverkan utforskades. Regionledningskontoret i Stockholm berättade även om vad som är på gång i länet.

Presentationerna tog bland annat upp:

  • En summering av AKA-rollens 20-åriga utveckling över tid – dess arbete, nuläge och framtidsvision.
  • Hur KI arbetar med studentflödet under en kurs.
  • Vad som är på gång i länet och de förändringar som genomförts i samband med övergången från landsting till region.
  • Hur olika enheter arbetar med AKA-rollen.

Deltagarna i trappan

Under dagen genomfördes även ett antal gruppaktiviteter med fokus på stress, komplikationer och samverkan. Enligt deltagarna infriade dagen deras förväntningar; nya kontakter hade tagits och många olika verktyg delats i samverkan.

Syftet med AKA-närverket är kunskapsutbyte samt att stärka samverkan och den kliniska lärmiljön för studenter inom hälso- och sjukvård i region Stockholm.

Läs mer

För mer information om FOU nu:s AKA-arbete, se Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting