Välbesökt nätverksträff inom AKA-plattformen

Den 20 mars 2019 hölls en nätverksträff för aktiva i AKA-plattformen. Under dagen deltog AKor och utbildningsansvariga inom geriatrisk hälso- och sjukvård, ASIH, SPSV, närakut och kommunen i Region Stockholm samt representanter från Karolinska Institutet, Röda korset högskola, Sophiahemmets högskola och Bräcke diakoni.

Charlotte Klinga talar

Under mötet, som hölls på Karolinska Institutet, diskuterades organisation, AKA-rollen och samverkan. Goda exempel och idéer lyftes och organisatoriska förutsättningar för samverkan utforskades. Regionledningskontoret i Stockholm berättade även om vad som är på gång i länet.

Deltagarna i trappan

Syftet med AKA-närverket är kunskapsutbyte samt att stärka samverkan och den kliniska lärmiljön för studenter inom hälso- och sjukvård i region Stockholm. För mer information om AKA-arbetet, se Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting