Uppdaterat regionalt vårdprogram för kognitiv sjukdom

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm har publicerat en uppdaterad version av det regionala vårdprogrammet för kognitiv sjukdom (tidigare demens) från 2011. Programmet har tagits fram inom specialitetsrådet i geriatrik av en arbetsgrupp under ledning av Marie Rydén och Jens Berggren, och antogs av Stockholms medicinska råd i december 2018. Vårdprogrammet innehåller riktlinjer och rekommendationer för kunskapsbaserad och likvärdig vård.

Några förändringar i vårdprogrammet:

  • Namnet på vårdprogrammet har ändrats från Regionalt vårdprogram demens till Regionalt vårdprogram Kognitiv sjukdom
  • Nytt kapitel om munhälsa
  • Utökat kapitel om konfusion
  • Prevention
  • Kognitiva hjälpmedel
  • Juridik
  • Förslag på samverkansaktiviteter

Regionalt vårdprogram Kognitiv sjukdom

Vårdprogrammet går att ladda ner från Vårdgivarguiden. Läs mer på https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardriktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-och-omsorg-vid-demenssjukdom/nationella-riktlinjer/