Konferens bjöd på bilder av ökad självständighet

2018 års dialogkonferens baserad på skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial hölls den 12 december 2018 på Jakobsbergs sjukhus. Närmare 60 deltagare och representanter från FOU nu:s ägarkommuner deltog. Konferensen är en del av FOU nu:s pågående utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) som har intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Glada deltagare

Ett viktigt syfte med FOU nu:s självständighetskonferenser är att ge politiker, beställare, handläggare, chefer, personal, nyckelpersoner, anhörigkonsulenter, hälso - och sjukvårdsteam och andra som ger stöd till enskilda eller till verksamheter chans att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel i sina kommuner. Mer specifikt tog årets konferens också upp följande punkter:

  • Hur har skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial varit ett stöd i verksamheten?
  • Vad säger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om självständighet och vad betyder det för vårt arbete?
  • Hur kan vi veta att vi är på rätt väg? Hur kan vi mäta om vi når ökad självständighet? Brukarundersökningar, Öppna jämförelser och tankar om hur man kan mäta och följa självständighet.

Grupparbete i korridoren

Läs mer om FOU nu:s arbete med självständighet på Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning