Rapport: Samordnade individuella planer (SIP) – en väg till samverkan?

Vilka personer får SIP? Hur är SIP utformade? Hur motiveras samverkan och vilken grad av samverkan uppnås? Och hur delaktiga är brukarna? Dessa frågor försöker David Matscheck vid FoU Nordost svara på i en den nya rapporten "Samordnade individuella planer – en väg till samverkan? SIP för personer med komplexa behov". Läs rapporten här: founordost.se/wp-content/uploads/2018/11/SIP-rapport-2018.pdf

Personer som både har psykiska problem och en beroendeproblematik har ofta komplexa behov som innebär att de behöver flera olika hjälpinsatser samtidigt. Samordnade individuella planer (SIP) ska göras vid behov av samordning för personer som har insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om personen själv samtycker till det.

I den aktuella rapporten undersöker David Matscheck hur SIP tillämpas för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i fyra kommuner i nordöstra Stockholm. Totalt har 34 akter (SIP-dokument och annan individdokumentation) hos socialtjänsten undersökts, där SIP har upprättats för vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Läs mer om rapporten på FoU Nordosts hemsida: founordost.se