Ökad regional samverkan stärker förutsättningar för evidensbaserad praktik

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) tar form i länet. Syftet är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Naturbild

FOU nu tillsammans med FoU Nordost, Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Södertörn, FoU Nordväst, Storsthlm och Stockholms stad utgör styrgruppen för RSS Stockholms län.