Långsiktighet avgörande för integrering av vård och social omsorg

Det svenska vård- och omsorgssystemet är världsledande på många områden. Ett område som sticker ut som bristfälligt är samordningen mellan vård och social omsorg, något som särskilt drabbar personer med komplexa behov. En av dessa grupper är personer med psykisk sjukdom/ohälsa. Integrering av verksamheter har föreslagits som ett sätt att nå bättre sammanhållen vård och social omsorg, för att förbättra samverkan mellan sektorer och verksamheter, mellan professionerna, samt i samordningen av insatser. Charlotte Klingas avhandling utforskar den organisatoriska dynamiken i en varaktig integrering av vård och social omsorg.

Sammantaget identifierades fyra teman som viktiga för att nå varaktig integrering mellan vård- och social omsorg:

  1. Gemensam struktur och pågående förfining
  2. Kontinuerligt lärande
  3. Samverkan som vägledande princip
  4. Personcentrering

Resultaten visade på betydelsen av att ha ett gemensamt uppdrag och en gemensam vision och gemensamma värderingar för att vägleda den kontinuerliga utvecklingen av gemensamma strukturer och processer. Ett långsiktigt fokus kan motivera sökandet efter gemensamma lösningar.

Läs avhandlingen

Charlotte Klingas avhandling The only constant is change : exploring the evolvement of health and social care integration är tillgänglig för nedladdning från Karolinska Institutet:
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46392

Intervju

Läs en intervju med Charlotte här: Charlotte Klinga